JD&C

JD&C

JD&C

JD&C

JD&C
JD&C
Trang chủ
Vi En
HOTLINE
- Bán hàng:0909 411 885
- Hỗ trợ kỹ thuật:0911 401 955
Vi En

Care Việt Nam sát nhập vào Tập đoàn Taisei Nhật Bản

Tối ngày 31.03.2018, tại hội trường khách sạn Sofitel, quận 1, TP.HCM đã diễn ra lễ ký kết giữa tập đoàn Taisei Nhật Bản và công ty Care Việt Nam. Theo thỏa thuận, phía tập đoàn Taisei sẽ góp vốn và trở thành cổ động lớn nhất của Care Việt Nam nhằm đẩy mạnh, phát triển các lợi thế của hai bên.

Xem thêm
 Care Việt Nam sát nhập vào Tập đoàn Taisei Nhật Bản