JD&C

JD&C

JD&C

JD&C

JD&C
JD&C
Trang chủ
Vi En
HOTLINE
- Bán hàng:0909 411 885
- Hỗ trợ kỹ thuật:0911 401 955
Vi En
Jonseal 220 - Hóa chất phủ sàn
$row_detail['ten_'.$lang]
$row_detail['ten_'.$lang]

    Jonseal 220 - Hóa chất phủ sàn

  • Mã sản phẩm: Jonseal 220
  • Lượt xem: 331
  • Mô tả:
    - Jonseal 220 là hóa chất chống lại hầu hết các hóa chất công nghiệp và sự cố tràn dầu - Bảo vệ sàn bê tông, không có khói dung môi, không bắt lửa"
  • Đặt hàng
  • Thông tin
  • Bình luận

- Phù hợp với VOC

- Chịu trách nhiệm về môi trường, độ bám dính tuyệt vời khô nhanh chóng

- Có thể được sơn lại trong 1-2 giờ

Sản phẩm liên quan