JD&C

JD&C

JD&C

JD&C

JD&C
JD&C
Trang chủ
Vi En
HOTLINE
- Bán hàng:0909 411 885
- Hỗ trợ kỹ thuật:0911 401 955
Vi En

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngày đăng: 25/05/2018 - 9:45 AM

Căn cứ để kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm gồm có:

– Các tiêu chuẩn có liên quan đến ATTP do cá nhân, tổ chức sản xuất công bố áp dụng đối với sản phẩm thực phẩm và kinh doanh, sản xuất thực phẩm.

– Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm thực phẩm; quy định của pháp luật về ATTP đối với sản phẩm thực phẩm và kinh doanh, sản xuất thực phẩm.

– Các quy định về ghi nhãn, quảng cáo đối với thực phẩm.

– Các quy định về điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm; kinh doanh thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

– Các quy định khác của pháp luật về ATTP.

– Các quy định về kiểm nghiệm thực phẩm.

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

Nội dung kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

  1. Đối với cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm

– Hồ sơ đối với Giấy xác nhận nội dung quảng cáo, Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm/ Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy;

– Hồ sơ pháp lý, hành chính của cơ sở: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy xác nhận kiến thức về ATTP. Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp kinh doanh, sản xuất thực phẩm; Giấy chứng nhận cơ sở đạt HACCP, ISO và tương đương;

– Nội dung ghi nhãn sản phẩm thực phẩm.

– Tài liệu, hồ sơ và chấp hành của chủ cơ sở về trang thiết bị dụng cụ, điều kiện cơ sở; người trực tiếp kinh doanh, sản xuất thực phẩm; quy trình chế biến, sản xuất; vận chuyển và bảo quản thực phẩm; xuất xứ, nguồn gốc, hạn sử dụng của thành phẩm thực phẩm, phụ gia, nguyên liệu; các quy định khác có liên quan đến cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm và sản phẩm thực phẩm;

– Đối với cơ sở có quảng cáo thực phẩm: Việc thực hiện các quy định về quảng cáo thực phẩm.

– Việc thực hiện kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm;

– Lấy mẫu kiểm nghiệm trong trường hợp cần thiết.

– Đối với thực phẩm nhập khẩu: Kiểm tra các giấy tờ liên quan đến việc kiểm tra nhà nước về ATTP (đối với cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm nhập khẩu);

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà hàng

  1. Đối với cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, kinh doanh dịch vụ ăn uống

– Kiểm tra tài liệu, hồ sơ và chấp hành của chủ cơ sở về trang thiết bị dụng cụ, điều kiện cơ sở; quy trình chế biến, sản xuất; người trực tiếp kinh doanh, sản xuất thực phẩm; thực hành VSATTP của nhân viên; nguồn nước; vận chuyển và bảo quản thực phẩm; lưu mẫu; xuất xứ nguồn gốc đối với thực phẩm và nguyên liệu dùng để chế biến, sản xuất thực phẩm; các quy định khác có liên quan;

– Kiểm tra hồ sơ pháp lý, hành chính của cơ sở: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối với cơ sở thuộc diện cấp giấy), Giấy xác nhận kiến thức về ATTP, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Giấy xác nhận đủ sức khỏe của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm và của chủ cơ sở;

– Lấy mẫu nguyên liệu thực phẩm, thức ăn để kiểm nghiệm trong trường hợp cần thiết.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Ba Đình về kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, quý bạn đọc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ đầy đủ và chi tiết nhất.