JD&C

JD&C

JD&C

JD&C

JD&C
JD&C
Trang chủ
Vi En
HOTLINE
- Bán hàng:0909 411 885
- Hỗ trợ kỹ thuật:0911 401 955
Vi En
Tuyển nhân viên kỹ thuật

Tuyển nhân viên kỹ thuật

- Thực hiện các công việc sửa chữa, lắp đặt máy móc và bảo trì định kỳ máy móc (pha hóa chất) và máy móc (vệ sinh công nghiệp) theo sự phân công của TBP. - Lên kế hoạch hằng tuần/tháng để gặp Khách hàng kiểm tra chất lượng máy móc vệ sinh công nghiệp/hóa chất (technical report và các công việc khác gồm: kiểm tra vi sinh hóa chất, sản phẩm của khách hàng có liên quan đến sử dụng hóa chất) với Khách hàng. - Thực hiện các công việc theo yêu cầu của TBP
APPLY
 Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Thực hiện các công việc của phòng sales bao gồm; - Thư giới thiệu, offer, hồ sơ thầu, Hợp đồng, … - Làm đơn hàng và theo dõi đơn hàng - Trực hotline Phòng Kinh Doanh và làm báo cáo hàng tuần - Sắp xếp, lưu trữ chứng từ BP Kinh Doanh - Cập nhật thông tin và theo dõi khách hàng - Làm bảng lương hiệu quả hàng tháng của BPKD - Thực hiện báo cáo (hàng tuần, hàng tháng, hàng quý) về công việc, doanh số cho BP Kinh Doanh.
APPLY