Ceremony 2024 - A Brilliant Journey

Ceremony 2024 - A Brilliant Journey

The Ceremony 2024 event took place with more than 500 Partners and Customers in attendance on 8 December. It was a perfect combination of art and cuis...

JD&C - Appreciation Dinner 2022

JD&C - Appreciation Dinner 2022

12/01/2023 vừa qua, JD&C đã tổ chức thành công đêm Tiệc Tri Ân 2022 với sự hiện diện của hơn 1000 Quý khách mời, đối tác, cổ đông đến từ trong và ngoà...

Call
zalo Zalo
facebook Facebook
zalo Youtube
facebook Facebook